Multiraster

KNMI Klimaatscenario's

10 september 2021

Op 9 oktober 2023 verschijnen de nieuwe klimaatscenario's van het KNMI. Met deze KNMI 23'-klimaatscenarios wordt de KNMI-14 tabel vervangen. We weten vanuit het KNMI Klimaatsignaal '21 al dat de klimaatveranderingen veel sneller gaan dan in eerdere rapporten werd aangenomen. Wat kunnen we verwachten en hoe kunt u alvast stappen nemen om erop in te spelen?

Infographic KNMI

Op weg naar een Klimaatadaptief Nederland


In een tijd waarin de contouren van onze toekomst zich scherper aftekenen, is het onmogelijk om de gevolgen van klimaatverandering te negeren. De realiteit van zinderende hittegolven en verontrustende neerslagtekorten en het recente schouwspel van overstromingen in het zuiden van ons land, confronteert ons onverbiddelijk en herinnert ons eraan dat wegkijken geen optie meer is. De uitdaging reikt verder dan het heden: kunnen we ons actief inzetten voor een klimaatadaptief Nederland in 2050?

 

De tijdsgeest weerspiegelt een verontrustende waarheid; verschillende voorspellingen van het KNMI over klimaatverandering, zoals die in KNMI’14, hebben zich de afgelopen jaren al gemanifesteerd zoals we zien in het KNMI klimaatsignaal '21. De versnelling van de opwarming van de aarde blijkt harder te gaan dan aanvankelijk gedacht. In 2023 wachten we gespannen op de onthullingen van de nieuwe KNMI-scenario's.

 

Het is een vaststaand feit: de bron van klimaatverandering ligt in onze eigen handelingen. Deze handelingen veroorzaken de opwarming van de aarde, resulterend in extremere weersomstandigheden. De toenemende hitte, de hevige regenval en de wijdverspreide droogtes zijn daarvan onmiskenbare getuigen.

 

In reactie hierop zijn nationale plannen voor CO2-reductie en klimaatadaptatie opgesteld, verankerd in initiatieven zoals de Klimaatwet, het Klimaatplan en het Klimaatakkoord, evenals de nieuwe omgevingswet en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Deze plannen worden op nationaal en gemeentelijk niveau geconcretiseerd door risicodialogen en strategieën voor klimaatadaptatie. De komende jaren staan in het teken van de uitdaging om deze ideeën en ambities om te zetten naar tastbare realiteit.

 

Nu is het moment aangebroken om daadwerkelijk invulling te geven aan klimaatbestendige steden, dorpen, wijken en straten. In deze evolutie kan waterdoorlatende bodemverharding een cruciale rol vervullen, als een integraal onderdeel van op maat gemaakte oplossingen.


Met onze producten kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan dit probleem; u creeert niet alleen een terreinverharding waat regenwater perfect kan infiltreren, maar met een groene vulling draagt u ook nog eens bij aan een beter leefmilieu en minder hittestress in stedelijk gebied. Geen hete betonvlaktes of asfalt meer die ook in de nacht nog hitte uitstralen, maar een groene bodem die in de avind en de nacht voor verkoeling zorgt en de luchtkwaliteit verbetert.

Wil je meer weten hoe onze producten een bijdrage kunnen leveren aan de genoemde problemen?


Geef ons jouw situatie/probleem door en we kijken graag wat we voor je kunnen doen.